Morel Meble s.c. Maciej Czajka, Zofia Czajka realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Morel Meble poprzez utworzenie działu B+R w Lubońcu”

Opis projektu

W ramach projektu zostanie wybudowane laboratorium (286,18m2), które zostanie wyposażone w 4 stanowiska badawcze wykorzystane przy pracach B+R związanych
z projektowaniem i wytwarzaniem prototypów mebli.

Celem budowy laboratorium jest stworzenie odpowiednich warunków pozwalających na projektowanie prototypów nowych mebli, oraz testowanie ich parametrów użytkowych, zgodnie z podziałem na stanowiska badawcze.

Stworzony zostanie dział B+R oraz zwiększy się zatrudnienie o pracowników działu B+R, m.in.: konstruktora mebli wykorzystującego nowoczesne materiały i technologie tapicerskie oraz projektanta mebli dostosowanych do osób starszych.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności firmy produkcyjnej
– MOREL MEBLE poprzez budowę laboratorium oraz zakup wyposażenia dla czterech stanowisk badawczych, które zostaną wykorzystane przy pracach B+R związanych
z projektowaniem i wytwarzaniem prototypów mebli. Przedmiotowe działania przyczynią się do wprowadzenia nowych produktów na rynek.

Wartość projektu: 1 004 910,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 653 600,00 PLN