REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY MOREL MEBLE S.C.

 1. Firma MOREL MEBLE S.C. jako producent mebli prowadzi sprzedaż bezpośrednią dla klientów indywidualnych w sklepie internetowym fajne-sofy.pl
 2. Zakup towarów i usług, będących w ofercie strony www.fajne-sofy.pl jest możliwy także za pośrednictwem sklepów/salonów partnerskich. Sprzedaż internetowa odbywa się w ścisłej współpracy z ww partnerami.
 3. Ceny poszczególnych produktów pokazanych na stronie www.fajne-sofy.pl mogą różnić się od cen proponowanych w sklepach/salonach partnerskich.
 4. Firma Morel Meble S.C. zawiera umowy sprzedaży z Klientem indywidualnym.
 5. Oferty handlowe, zamówienia oraz pytania proszę kierować na adres korespondencyjny właściciela strony internetowej, lub na adres poczty e-mail sklep@fajne-sofy.pl
 6. Po złożeniu zamówienia lub zapytania Klient otrzymuje e-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia. W ciągu trzech dni roboczych pracownik Działu Obsługi kontaktuje się z Klientem celem ustalenia istotnych elementów zamówienia, w tym uzgodnienia wstępnego terminu realizacji oraz w jaki sklep partnerski dostarczy zakupiony towar.
 7. Dla produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Klienta – producent zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalenia terminu i kosztu zrealizowania zamówienia.
 8. Termin realizacji zamówienia stanowi czas wyprodukowania zamówionego mebla i przygotowania go do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika Działu Obsługi z Klientem mailowo (uzupełnieniem może być kontakt telefoniczny).
 9. Czas realizacji zamówienia: od 1 do 5 tygodni
 10. Dostarczenie towaru następuje za pośrednictwem współpracującego z naszą firmą sklepu/salonu meblowego (zapytaj nas o adres naszego partnera handlowego w Twojej okolicy).
 11. Koszt transportu do klienta jest wliczony w cenę. Informacja widnieje przy konkretnym meblu po wybraniu wariantów na naszej stronie internetowej i wynosi 169 zł do każdego zamówionego mebla.
 12. Odstąpienie od umowy jest możliwe w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Klient odsyła towar na swój koszt do siedziby firmy producenta. Zwrot pieniędzy następuje po sprawdzeniu towaru, w postaci przelewu na konto.
 13. Reklamacja towarów rozpatrywana jest w ciągu 14 dni. O jej wyniku i zasadach dalszego postępowania z meblem, informujemy wysyłając wiadomość na adres e-mail klienta.
 14. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę Morel Meble S.C. wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 15. Każdy klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem podczas dokonywania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej firmy MOREL MEBLE S.C.  Składając zamówienie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem.
 16. Właścicielem niniejszej strony internetowej www.fajne-sofy.pl jest firma Morel Meble S.C. z siedzibą w Lubońcu 18, 63-020 Zaniemyśl, NIP 786-16-59-477, REGON 300734187.